Publisher / Wydawca:

Alfa-Print Sp. z o.o.

Świętokrzyska 14A Str. / 00-050 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 828 14 00 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.packagingreview.eu

 

Editorial office’s address / Adres redakcji:

Świętokrzyska 14A Str. / 00-050 Warsaw, Poland

www.packagingreview.eu / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Editorial office / Redakcja:

Editor-in-Chief / Redaktor Naczelny:

Prof. Marek M. Kowalczuk, D.Sc.

Centre of Polymer and Carbon Materials,

Polish Academy of Sciences

Deputy Editor-in-Chief /

/ Zastępca Redaktora Naczelnego:

Prof. Emeritus Hanna Żakowska

Prof. Emeritus Stefan Jakucewicz